YMPÄRISTÖ

Me ipressissä toimimme mahdollisimman ekologisesti joka päivä. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään sitoutuneina edistämme laadukkaan tuotannon rinnalla ympäristömyönteisiä toimintatapoja. Olemme hioneet toimintaamme mahdollisimman vähän luontoa kuormittavaksi niin painomenetelmien, käytettävien materiaalien, paperihukan kuin tuotteiden jakelun osalta.

Suurimmat ympäristövaikutuksemme liittyvät energiankäyttöön ja syntyviin jätteisiin, joita pyrimme vähentämään mahdollisuuksiemme mukaan. Ohjaamme tuotantoamme valitsemalla tehokkaimmat ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavat tuotantotavat ja –laitteet. Konekantamme on moderni ja tuotantolaitteidemme energiatehokkuus on huomioitu jo laitteita hankkiessamme. Lajittelemme tuotannosta syntyvän jätteen ja hukkapaperin kierrätystä varten.

ipress on myös valinnut jakelussa yhteistyökumppaniksi sähkö- ja biokaasuautoja käyttävän toimijan, jonka kuljettaminen ei tuota lainkaan ympäristöpäästöjä Muun muassa kotimaisista jätteistä saatavan biokaasun käytöstä ei synny käytännössä lainkaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia.

Lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus valita mahdollisimman ekologisia FSC, PEFC, EU-ympäristömerkillä varustettuja painopapereita painotöissä käytettäväksi. Paperi on ympäristönäkökulmasta hyvä raaka-aine, sillä sen raaka-aineet ovat uusiutuvia, ne ovat kierrätettäviä ja raaka-aineet ovat osa luonnon kiertokulkua.